ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ

ಶಾಂತಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಯೋಗ ದಿನ’ ಆಚರಣೆ – ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ


ದಿನಾಂಕ 21 ಜೂನ್ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ’ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಕೆ ಇವರು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಸಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.ಬಳಿಕ‌ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.

The post ಶಾಂತಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಯೋಗ ದಿನ’ ಆಚರಣೆ appeared first on ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ.Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Open chat
ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ
ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹಿರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ